MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme Alsancak Mah. 1479 Sk. No 15/25 Konak İZMİR adresinde yerleşik, +90 232 729 47 29, +90 232 729 70 73, +90 535 715 83 55 telefon numarasına sahip Teksoy Turizm Otelcilik Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş. (Kısaca SATICI olarak anılacaktır.) ile diğer bir tarafta sistemi kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, rezervasyon formunda TC numarası veya pasaport numarası bulunan müşteri ile (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında vuku bulmuştur.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu; SATICI’nın MÜŞTERİ’ye www.pachamamahotel.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Otel Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI 

3.1. Sözleşme bedeline KDV dahildir.

3.2. Sistemde otel geceleme fiyatları ve diğer ekstralar TL olup vergiler dahildir.

3.3. MÜŞTERİ, sözleşme bedelini kredi kartı ile SATICI’ya ait site üzerinden ya da SATICI’nın belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.

3.4. Konaklama ile ilgili internet tanıtım sayfasında ve Rezervasyon Belgesi’nde ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan hizmete; tüketicinin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli dahil değildir. Bu ekstralar otel çıkışında ödenir.

3.5. MÜŞTERİ, kayıt anında sözleşme bedelinin en az %50’sini ön ödeme olarak, bakiyesini ise hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce; otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında; erken rezervasyonlu, promosyonlu ve özel ürünlü konaklama satışlarında ise sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Ayrıca, ön ödeme olarak alınan bedel, güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.

3.6.Yurt dışından www.pachamamahotel.com aracılığı ile rezervasyon yapan MÜŞTERİLER rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Faturaları, konaklama gerçekleştikten sonra çıkış günü TCM bankası döviz satış kurundan TL karşılığı döviz olarak tanzim olur.

3.7. MÜŞTERİ, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, SATICI tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.8.  www.pachamamahotel.com ’dan yapılan rezervasyonlarda onay-fatura teslimatı Pachamama Otel Rezervasyon departmanı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

Anında Rezervasyon Teyidi: Rezervasyon onayı sistemin son aşamasında bilgisayardan yazdırmak suretiyle MÜŞTERİ tarafından alınabilecek ve aynı zamanda MÜŞTERİ tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir. Fatura konaklama gerçekleştikten ve tesisten çıkış yapıldıktan sonra kesilip talebi üzerine MÜŞTERİ’ye teslim edilecektir.


MADDE 4 – İPTAL VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1. Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+90 232 729 47 29, +90 232 729 70 73, +90 535 715 83 55) ile irtibata geçilmesi veya www.pachamamahotel.com internet adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.

4.2. İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a. MÜŞTERİ’nin tesise giriş tarihinden 15 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. MÜŞTERİ, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise giriş tarihinden 14-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %50’sinden, tesise giriş tarihinden 7 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri MÜŞTERİ’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b. MÜŞTERİ, erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli üründe herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse, tesise girişten 7 gün öncesine kadar toplam bedelin %50’sini, 7 günden az bir süre kala ise konaklama bedelinin tamamını SATICI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c. MÜŞTERİ, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

d. MÜŞTERİ, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, işbu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.

e. MÜŞTERİ’nin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda SATICI, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

f. SATICI, tüketicinin rezervasyonunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. SATICI’nın yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, MÜŞTERİ sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, SATICI, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde MÜŞTERİ’ye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa MÜŞTERİ’yi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

g. Rezervasyon konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, SATICI’nın, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde MÜŞTERİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

h. SATICI, kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri MÜŞTERİ’ye iade etmek zorundadır.

4.3. MÜŞTERİ rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar SATICI’ya bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. SATICI, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı SATICI’ya herhangi bir itirazda bulunulamaz veya SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. İptal işlemi sadece müşteriye sistem tarafından daha önce rezervasyon aşamasında verilen özel bir rezervasyon / voucher numarası ve şahsi bilgilerin doğru girilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu numara müşteriye özel olarak tayin edilmektedir ve müşteri güvenliği açısından sadece müşteri bilgisi için verilmektedir. Bu numara ile rezervasyon iptali sisteme girilerek yapılabileceğinden bu numaranın gizliliği ve saklanması müşterinin sorumluluğundadır.

Müşteri yukarıda belirtilen iptal politikalarını ve TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını kabul eder ve SATICI’dan herhangi bir iade talebinde bulunamayacağını  taahhüt eder.

4.5. SATICI gerekli gördüğü durumlarda MÜŞTERİ’ye de bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 8 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. MÜŞTERİ bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunun iptal edilip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmaz.

4.6. Otelden erken ayrılma halinde MÜŞTERİ, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli SATICI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.7. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

4.8. İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

 4.9. MÜŞTERİ rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. MÜŞTERİ konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 2 gün önce talebini SATICI’ya yapar. SATICI’nın uygun odası mevcut ise, MÜŞTERİ güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır. Aksi takdirde MÜŞTERİ, Otelden rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, saat 12:00 de ayrılmak durumundadır.

MADDE 5 – UYGULAMA

5.1. Otel yöneticisinden yazılı izin alınmadıkça kokan, akan, yanıcı, veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır.

5.2. Otele giriş ve çıkış saatlerini de içeren kural ve bilgilendirmeler web sitesinin oda detay sayfalarında yayınlanmıştır.

5.3. MÜŞTERİ konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği zararlardan ve dolayısıyla zararların giderilmesinden sorumlu olduğu peşinen kabul etmiştir.

MADDE 6 – MÜCBİR SEBEPLER

6.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, salgın hastalıklar, grev ve protesto gibi sebeplerle otel hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından tesis sorumlu tutulamaz.

MADDE 7 – DİĞER HÜKÜMLER

7.1. İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, MÜŞTERİ tarafından SATICI’nın internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan MÜŞTERİ tarafından görülür ve MÜŞTERİ kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. MÜŞTERİ kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, MÜŞTERİ’nin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya MÜŞTERİ’nin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden MÜŞTERİ’nin uğrayabileceği zararlardan SATICI’nın herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da MÜŞTERİ’ye rücu etme hakkı bulunmaktadır.

7.2. MÜŞTERİ’nin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli MÜŞTERİ’nin özen borcudur. MÜŞTERİ’nin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti SATICI yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7.3. MÜŞTERİ, bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.

7.4. MÜŞTERİ, bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi SATICI’ya ait (www.pachamamahotel.com) web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder.

7.5. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, otele giriş anında tahsil edilir.

7.6. Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan SATICI’nın internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve MÜŞTERİ tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.

7.7. SATICI, MÜŞTERİ’nin konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

7.8. MÜŞTERİ, otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 15:00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.9. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan MÜŞTERİ(LER), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. SATICI’nın, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer MÜŞTERİLERE rücu hakkı saklıdır.

7.10. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle MÜŞTERİ’ye karşı sorumludur.

7.11. Faturalar rezervasyon esnasında MÜŞTERİ tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından SATICI sorumlu değildir.

7.12. Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında MÜŞTERİ tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı MÜŞTERİ tarafından SATICI’ya ödenerek gerekli değişiklik yapılır.

7.13. Bayram, yılbaşı ve benzeri gibi sanatçılı olarak ilan edilerek satılan konaklamalarda otelin iradesi dışında (sanatçının hastalanması) oluşan durumlarda, SATICI sanatçı değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

7.14. Otel Rezervasyon/Kayıt belgesi, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.

7.15. Sözleşmenin MÜŞTERİ’de kalan kopyası ile otelde kalan kopyası arasında çelişki olursa otelde kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

7.16. MÜŞTERİ dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını için sigorta yaptırabilir.

7.17. SATICI MÜŞTERİ’nin kendisine verdiği mail adresine, posta adresine ve cep telefonlarına kampanyaları ve bildirimleri gönderebilir. Bu sözleşmedeki imza ile pansiyon MÜŞTERİ’den gönderim iznini almış olmaktadır.

 

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle işbu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, MÜŞTERİ yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilir. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme; İzmir mahkeme ve icra daireleridir.

MADDE 9 – TAHSİLAT

9.1. Bu belge ile SATICI’ya aşağıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 7 sayfa olan toplam 9 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım. 

MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Lütfen bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra sözleşmeyi [email protected] mailine gönderiniz.

 

 

SATICI                                                                        MÜŞTERİ